Omdat een scriptie een zelfstandig en individueel geschreven stuk is, krijg je vanuit de onderwijsinstelling een persoonlijke scriptiebegeleider aangewezen. Hij of zij is jouw begeleider tijdens het gehele scriptieproces en het is daarom belangrijk om een goede relatie attained jouw scriptiebegeleider aan te gaan en te blijven onderhouden. Maak dus een eerste afspraak fulfilled je begeleider omdat het belangrijk is om niet alleen samen te praten in extra of welk scriptie onderwerp je wil gaan onderzoek, maar ook op inleiding schrijven welke manier je het beste aan je scriptie kunt gaan werken. Iedereen is anders en het is goed om bij jezelf eens na te gaan waar jij denkt dat je moeite mee gaat krijgen tijdens het schrijven van je scriptie. Iedereen heeft een andere werkstijl, maar ook zijn er grote verschillen in motivatie en wellicht helpt het jou om bijvoorbeeld vaste afspraken satisfied je begeleider te maken. Stel jezelf voorafgaand aan het eerste gesprek goed op de hoogte van de eisen en demands van de scriptie vanuit jouw opleiding (zie bijvoorbeeld de studiegids). Hierin staat vaak ook vermeld hoeveel begeleiding je van je begeleider mag verwachten.

Het is goed om hierover in het eerste gesprek afspraken te maken; wanneer zijn de contactmomenten en inleiding schrijven hoe verloopt het Get in contact with (op locatie, telefonisch, e-mail). Indien je het prettig vindt om happy deadlines te werken, kun je fulfilled je begeleider een aantal tussentijdse deadlines inplannen. Zorg ook na het eerste gesprek voor een prettig Get hold of accomplished je begeleider en bereid alle volgende afspraken ook goed voor. Er zijn limieten aan de begeleiding vanuit school, dus zet deze zo effectief mogelijk in!

De voorbereiding

Allereerst dien je jezelf zeer goed in te lezen in de verschillende potentiële onderwerpen voor je scriptie/thesis. Het is sterk aan te raden om hiermee al tijdens het volgen van bijvoorbeeld de mastervakken al mee te beginnen. Lees veel andere artikelen over dit onderwerp. Probeer te achterhalen wat er op dit gebied al onderzocht is en wat er aanbevolen wordt om verder te onderzoeken. Loop hierbij nog niet te ver voor op de zaken doorway je te veel af te vragen wat een goede vraagstelling zou kunnen zijn.

Conclusie / antwoorden op je centrale vraag + aanbevelingen

Geef vervolgens antwoord op je centrale vraag en geef op Basis van dit gegeven een advies. Beperk je tot +/- twee alinea’s voor het antwoord op de centrale vraag en het daarop volgend advies. Maak je zinnen niet te lang en gebruik niet te veel jargon. Houd het dus leesbaar en begrijpelijk.

Wat moet er gebeuren en wat kost dit? Dit zijn belangrijke elementen die je zeker moet verwerken in de samenvatting en waar het administration in is geïnteresseerd.